compact logo                                                                                                                                                                               
compact logo    English

Data Sumber Daya Manusia


NO
JENIS SUMBER DAYA MANUSIA
JUMLAH FILE
1 Tenaga Administrasi 95 PDF
2 Teknisi dan Laboran

29

PDF
3 Pustakawan 5 PDF
4 Dosen Tetap 256 PDF
5 Dosen tidak tetap 87 PDF
6 Asesor BKD 13 PDF